informatie over het Noaberhoes

02 mei 2020

MAEX, de maatschappelijke beurs, maakt de activiteiten en impact van sociale initiatieven zichtbaar en meetbaar. Via speciaal door MAEX ontwikkelde tools wordt deze maatschappelijke waarde verhandeld.

MAEX faciliteert bedrijven, overheden, fondsen, en particulieren bij het realiseren van sociale impact. Zo maakt MAEX het mogelijk sociale initiatieven makkelijk te vinden, biedt MAEX hulp bij de Social Return invulling en maakt MAEX het mogelijk om donaties en kapitaal te verstrekken. Daarnaast biedt MAEX inzicht in de sociale waarde die door deze investeringen mede mogelijk wordt gemaakt.

U kunt op MAEX ook meer informatie over het Noaberhoes Windmolenbroek terugvinden:

https://maex.nl/#/initiative/9a189dcc-9db1-4be1-ab0a-99e78c24ca3c